agroelektronika
elektronika u službi poljoprivrede

 

nikolanemanja@gmail.com

Dragan

064 / 355 31 48

Radoslav

064 / 642 11 80

 

Izrada i održavanje elektronskih uređaja za potrebe poljoprivredne mehanizacije

Elektronska kontrola setve Koristi se na pneumatskim sejacicama i kontroliše seme koje pada sa setvene ploce.

BROJAČI HEKTARA

Univerzalni brojač hektara

Moguća ugradnja na sve tipove traktora ili kombajna

Omogućava merenje brzine kretanja,pređenog puta,površine koja se memoriše u dve neovisne memorije,a opciono može biti i merenje broja obrtaja. Davači impulsa su induktivni senzori koji se montiraju tako da registruju okretanje točka .Senzor se montira na nosač koji je udaljen 5-8 mm od glave brezona točka. Univerzalni brojač hektaraPrikaz rada je preko LCD displeja.Podešavanje parametara vrši se prema uputstvu i unosi preko tastera.U radu unosimo parametare zahvata koji predstavljaju radni zahvat mašine .Preko tastera za brisanje možemo da brišemo pređeni put posle čega se merenje nastavlja od 0 m . Brisanje površine omogućeno je neovisno jedno od druge tako da jedna bude za parcelu dok druga može biti zbirna za dan. Napajanje je sa instalacije traktora ,a može da se koristi i sa kontrolom rada kombajna.

Kada mašina nije u radnom položaju ( u toku okretanja ili puta do parcele ) imamo merenje puta i brzine dok se merenje površine vri samo u toku rada.

Postoji opcija polovljenja radnog zahvata kada mašina nije u punom radnom zahvatu

 

Induktivni senzorDavači impulsa koji registruju okretanje točka su induktivni senzori i od početnog podešavanja potrebno je samo uneti parametar točka koji se jednostavno računa prema uputstvu.U kasnijem radu unosimo samo radni zahvat za datu operaciju Ovaj uređaj može biti poseban ili da se kombinuje sa kontrolom setve ili rada kombajna za kontrolu osovina.

početak stranice

 

Free Translation Widget

 

 
 
 
poljoinfo

 

 

weebly statistics