agroelektronika
elektronika u službi poljoprivrede

 

nikolanemanja@gmail.com

Dragan

064 / 355 31 48

Radoslav

064 / 642 11 80

 

Izrada i održavanje elektronskih uređaja za potrebe poljoprivredne mehanizacije

 

Brojači hektara

Ugradnja na traktore ili kombajne.Merenje brzine kretanja,pređenog puta,površine koja je smeštena u dve memorije koje se mogu posebno brisati.Dodatna opcija je merenje broja obrtaja ,a može da bude u kombinaciji sa kontrolom rada kombajana kada kontroliše obrtanje osovina.

Elektronska kontrola setve

Kako radi
Seme koje pada sa setvene ploče registruje infracrveni senzor koji šalje signal koji nakon obrade pratimo na kontrolnom uređaju koji je postavljen u kabini traktora. Elektronska kontrola setve šest rediSvakim prolaskom semena pokraj senzora u kabini se pali i gasi zelena LE dioda za taj red.Kada seme ne prolazi LE dioda je ugašena i ako u roku od 3-4 sekunde neprođe ni jedno seme pali se crvena LE dioda za kontrolisani red i javlja se zvučni alarm.Elektronska kontrola setve osam rediOvakvim principom rada i izvedbom omogućena je detekcija bilo kog kvara koji bi doveo do prekida setve.To znači da će osim detektovanja dali se okreće ploča biti detektovan prekid setve zbog zagušenja raonika,pucanja creva vazduha,proklizavanja sigurnosne spojnice ,nepravilnog rada kada skidači skidaju previše semena,nedovoljan vakum koji stvara turbina,pucanja pogonskog remena ,nestanak semena ili slepljivanja semena u kućištu setvenog aparata... Uređaj se sastoji od senzora koji se postavlja ispod setvene ploče.Senzori su povezani sa srednjom kutijom pomoću kablova i omogućena je rastavljiva veza preko konektora. Kablovi se pričvršćuju plastičnim vezicama za paralelogram sijačice ,a mogu i da se razvuku i preko creva za vazduh .

Srednja kutijaSrednja razvodna kutija u koju dolaze svi kablovi je vodonepropusna i na njoj se nalazi konektor kojim je povezana kontrolna jedinica koja se nalazi u kabini traktora.Elektronsak kontrola 12 redi

Svi delovi ovog uređaja su otporni na vodu osim glavne kontrolne jedinice koja je u kabini traktora i ne zahtevaju nikakvo održavanje niti demontažu na kraju sezone. Kontrolna jedinica se postavlja u kabini traktora tako da bude lako vizuelno praćenje .
Napajanje ja sa instalacije traktora ,a potrošnja je do 500 mA.Senzor Montaža je jednostavna i lako se montira prema uputstvu koje se dobiva uz uređaj i nije moguće pogrešno elektropovezivanje koje bi dovelo do kvara.Stvar na koju se treba posvetiti pažnja je da na sejačicama koje imaju pogon setvene ploče preko kardana ne dođe do kačenja kabla sezora.

Elektronska kontrola setve sa brojačem hektara
Elektronska kontrola setve sa brojačem hektaraOmogućava dva uređaja u jednom tako da imamo kontrolu setve i merenje površine.Brojač meri brzinu kretanja ,pređeni put i površinu koju memoriše u dve memorije koje možemo posebno neovisno da brišemo. Jedna služi za merenje površine parcele dok druga može da memoriše zbirnu površinu za celi dan ili sezonu. Impulsi za merenje površine dolaze od induktivnog senzora koji se montira na točak sejačice.induktivni senzorIzvedba uređaja je sa LCD displejom .

početak stranice

 

Free Translation Widget

 

 
 
 
poljoinfo

 

 

weebly statistics