agroelektronika
elektronika u službi poljoprivrede

 

nikolanemanja@gmail.com

064 / 642 11 80

064 / 355 31 48

 

Izrada i održavanje elektronskih uređaja za potrebe poljoprivredne mehanizacije

Elektronska kontrola setve
Koristi se na pneumatskim sejacicama i kontroliše seme koje pada sa setvene ploce.

KONTROLA RADA KOMBAJNA

Kontrola rada kombajna kontroliše okretanje osovina na kombajnu.Izvedena je tako da se pomoću induktivnih senzora kontroliše dali se neka osovina okreće ili ne.U kabini imamo kontrolnu jedinicu na kojoj za određenu osovinu sija zelena lampica ,a ukoliko je osovina stala sija crvena i javlja se zvučni alarm.Broj osovina koje se kontrolišu može biti po izboru ,a uglavnom je to 4 ili 5.Izbor osovina treba da bude takav da se kontrolišu posljednje osovine u pogonskom nizu da bi se smanjio broj kontrolnih mesta ,a samim tim i cena uređaja.

Kontrola kombajna sa brojačem hektara SREMTRONIK

je kontrola okretanja osovina dali se okreću osovine i mogućnosti odabira određene osovine i prikaza broja obrtaja.U podešavanju uređaja može se zadati granični broj obrtaja za određenu osovinu kada ćemo imati zvučnu i svetlosnu signalizaciju ako je broj obrtaja pao isopd zadane. Ovo podešavanje je pogodno da nam signalizira da li dolazi do proklizavanja nekog remena usled otpuštenosti ili dolazi do zagušivanja. Osim navede opcije zadavanja graničnog broja obrtaja imamo i mogućnost polovljenja radnog zahvata,kada završavamo parcelu i radimo sa polovinom kose.Uređaj omogućava merenje brzine kretanja ,pređenog puta i memorisanje učinka u dve memorije koje neovisno možemo brisati.Dodatna opcija je i smeštanje podataka u memoriju koju kasnije možemo pebaciti na računar radi daljnje analize u programu EXCEL.

 

 

Free Translation Widget

 

 

zz PUSTARA Kuzmin
 
 
mehanizator
 
poljoinfo

 

 

 

 

 

weebly statistics